Garanti Emeklilik 10 Kişiye iPhone 7 Kampanyası Sonuçları Kazananlar

Çekiliş, 08.05
.2017 tarihinde saat 10:30’da Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti
tarafından 19 Mayıs Cad. UBM Plaza No:37 K:5 Şişli/İstanbul adresinde noter huzurunda ve
hal
ka açık şekilde yapılacaktır.

Çekiliş sonuçları 11.05
.2017 tarihinde Akşam gazetesinde ve www.garantiemeklilik.com.tr
internet sitesinde ilan edilecektir. Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilerin adreslerine
taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacak
tır.

Kazanan asil talihliler, ödüllerini
almak için en geç 26.05
.2017 tarihine kadar
, yedek talihliler
ise en geç 10.06
.2017 tarihine kadar kimlikleriyle Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri
Ltd. Şti’ne başvurmaları halinde ödüllerini almaya hak kazan
acaktır.

ccc
Loading Facebook Comments ...